Nepřihlášený uživatel
PVAC NPU 2015
Nacházíte se: VŠCHT PrahaNPU I PVAC → Granty
iduzel: 26636
idvazba: 33731
šablona: stranka
čas: 19.2.2018 14:25:28
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

2016

AUTHENT-NET - Food Authenticity Research Network 

(www.authent-net.eu)

Projekt je zaměřený na usnadnění udržitelné spolupráce mezi národními a mezinárodními orgány pro financování výzkumu v oblasti autenticity potravin. Cílem je zlepšit konkurenceschopnost v rámci potravinového řetězce a důvěru spotřebitelů, a to prostřednictvím lépe koordinovaných a nákladově efektivních aktivit ve výzkumu a vývoji.

EK, H2020 (H2020-SFS-2015-1-696371), doba řešení projektu 1.4.2016 – 31.3.2018

Hlavní řešitel za VŠCHT Praha: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Spolupracující subjekt: koordinátor projektu – Fera Science Ltd, York, UK

Typ spolupráce: Coordinated Supported Action

Výsledek: Příspěvek do databáze Food Authenticity Research Network Hub (FARNH), např. ve formě National Status Report, organizace workshopů, newsletterů apod.

  

MultiCoop - Multidisciplinary approach to strengthen cooperation and establish novel platform for comprehensive assessment of food and feed safety  

(www.multicoop.eu)

Projekt je zaměřený na posílení spolupráce a podporu vzniku nových projektů a rozvoje lidských zdrojů pro zúčastněné partnery (VŠCHT Praha, QUB a BOKU) prostřednictvím rozvoje excelence a odbornosti v oblasti komplexního posuzování bezpečnosti potravin a krmiv.

EK, H2020 (H2020-TWINN-2015-Twinning, 692195), doba řešení projektu 1.1.2016 – 31.12.2018

Hlavní řešitel za VŠCHT Praha a koordinátor projektu: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Spolupracující subjekt: The University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), Rakousko; Queen's University Belfast, Belfast, UK

Typ spolupráce: Twinning

Výsledek: v roce 2016 proběhlo několik školení, řada diseminačních aktivit jako např. prezentace na mezinárodních konferencích apod.

Vědecké publikace:

Stranska-Zachariasova M., Kastanek P., Dzuman Z., Rubert J., Godula M., Hajslova J.: Bioprospecting of microalgae: Proper extraction followed by high performance liquid chromatographic–high resolution mass spectrometric fingerprinting as key tools for successful metabolom characterization. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES (2016) 1015–1016: 22–33, (DOI:10.1016/j.jchromb.2016.01.050). IF 2,687

Stranska-Zachariasova M., Kurniatanty I, Gbelcova H., Jiru M., Rubert J., Nindhia T.G.T., D’Acunto C.W., Sumarsono S.H., Tan M.I., Hajslova J., Ruml T.: Bioprospecting of Turbinaria macroalgae as a potential source of health protective compounds. Chemistry & Biodiversity, accepted. (DOI: 10.1002/cbdv.201600192). IF 1,444

 

Mikrořasy jako perspektivní zdroje omega-3 nenasycených mastných kyselin a jejich inkorporace do potravního řetězce člověka

TAČR  – TA03011027 (2013-2016)

Partner z praxe: Ecofuel Laboratories, s.r.o.

 

Charakterizace a selekce C. sativa po potravinářské i nepotravinářské využití pomocí biotechnologických postupů a vysokokapacitních metod

TAČR – TA04010331 (2014-2017)

Partner z praxe: CANNABIS Pharma, s.r.o.

  

Nová komplexní strategie pro stanovení biologických efektů směsí chemikálií vyskytujících se v potravinách a potravních doplňcích

GAČR (16-06008S), doba řešení projektu 2016 – 2018

Hlavní řešitel za VŠCHT Praha a koordinátor projektu: doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.

Spolupracující subjekt: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Typ spolupráce: vědecký výzkum

  

Dlouhodobý vliv různých typů hnojení na půdní biotu s důrazem na účinek organických polutantů spojených s lidskou činností

GAČR (16-07441S), doba řešení projektu 2016 – 2018

Hlavní řešitel za VŠCHT Praha: prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.

Spolupracující subjekt: Česká zemědělská univerzita v Praze

Typ spolupráce: vědecký výzkum

 

Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné technologie pěstování

MZe (QJ1610217), doba řešení projektu 2016 - 2018 

Hlavní řešitel za VŠCHT Praha: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Spolupracující subjekt: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. – koordinátor; Agritec Plant Research s.r.o.; AGRO Chomutice a.s.; Česká zemědělská univerzita v Praze; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.; Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

Typ spolupráce: vědecký výzkum

Aktualizováno: 9.4.2017 21:48, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi